Informació general

Idiomes

Els idiomes oficials del congrés són el castellà, el català i l'anglès.

Calendari

 • 10/1/2022: obertura de les inscripcions
 • 10/1/2022: obertura de l'enviament dels resums
 • 24/03/2022: data límit de les inscripcions a preu reduït
 • 04/04/2022: data límit de les inscripcions
 • 24/03/2022: data límit per a l'enviament dels resums de les comunicacions / pòsters
 • 04/04/2022: notificació d’acceptació de les comunicacions / pòsters

 Data pendent: data límit de lliurament dels textos per a la publicació

Inscripció

Tarifes abans de 24 de març de 2022

 • General amb presentació de comunicació / pòster: 250€
 • General sense presentació: 275€
 • Estudiant amb presentació de comunicació / pòster: 100€
 • Estudiant sense presentació: 125€
 • Socis / sòcies AEP: 175€

 Tarifes entre el  24 de març i el 4 d'abril de 2022

 • General amb presentació de comunicació / pòster: 275€
 • General sense presentació: 300€
 • Estudiant amb presentació de comunicació / pòster: 125€
 • Estudiant sense presentació: 150€
 • Socis / sòcies AEP: 200€

 Opcions de tarifes reduïdes:

 • Estudiants (Universitat, Máster, Doctorat) i socis / sòcies AEP.

Per optar a aquestes tarifes, els estudiants i nous socis han d’aportar la documentació acreditativa corresponent al correu electrònic secretaria@congresopaleopatologia

Tiquets dinars dies 27 / 28 / 29

 • 12€ / dia

Fes-te soci/sòcia

Us podeu fer socis i sòcies de l'Asociación Española de Paleopatología aquí i així podreu accedir a la reducció de tarifa.

Quota anual: 24 

Inscripció

Podeu fer efectiva la vostra inscripció a través del següent formulari.

Normativa

Temes

Totes les presentacions al congrés han de fer referència a la paleopatologia, ja sigui des d'un punt de vista general o amb la presentació de casos d'estudi.

 Les presentacions s'organitzaran en:

 - Sessions generals sobre paleopatologia: metodologia, noves tècniques d’estudi i anàlisi, casos concrets.

 - Sessions específiques:

1. Paleopatologia a l'antic Egipte: les restes òssies i les restes momificades.

La recerca paleopatològica en el context d’Egipte avança cada vegada més de manera interdisciplinària i va més enllà de la simple descripció.

Amb aquesta sessió es pretén aprofundir en les patologies observades en els esquelets i les restes momificades d'aquest territori tan particular i obrir-lo a línies d’estudi que són habituals en altres horitzons culturals. Igualment, es vol ampliar la forquilla cronològica més enllà dels períodes faraònics, amb l’objectiu de conèixer i interpretar aquells aspectes menys coneguts de la societat egípcia antiga, com són els relacionats amb l'estat de salut.

La sessió es centrarà en estudis patològics de cas i de població, incloent propostes de metodologia diagnòstica i terminologia específica.


2. Paleopatologies de la maternitat i la primera infància.
En el registre arqueoantropològic ens permet obtenir informació sobre la presència de d'esquelets de dones gestants i puèrperes per la seva associació a restes de fetus o de perinatals. És complicat arribar a explicar les causes de la mort d'aquestes dones, però un bon registre en el jaciment ha permès en algunes ocasions identificar complicacions que haurien provocat la mort materno-fetal en el moment del part. En altres casos és l'edat del fetus i l'estat de salut de la mare, els elements que ens poden suggerir la causa del decès. Per altra banda, les restes òssies infantils corresponents a la primera infància (0-6 anys) ens acosten a les taxes de mortalitat d'un grup, tot i que sovint és difícil determinar específicament les causes de la mort d'aquests individus. Actualment però, estan documentades lesions relacionades amb malformacions congènites i lesions que afecten l'esquelet, a partir de les quals podem inferir aquesta causalitat.

3. Animals, paleopatologies i zoonosi: qui fa emmalaltir a qui?
Aquesta sessió pretén aportar nous elements de debat a l'estudi de l'impacte de les societats humanes del passat en la salut animal i inversament. Es dedicarà una atenció especial als efectes de la domesticació i a les diferents estratègies de gestió dels animals, des de la prehistòria fins a època moderna, prioritzant els canvis en la mobilitat i l'estrès físic relacionats amb el desenvolupament de diverses estratègies d'explotació dels ramats. El tipus d'aquestes transformacions de les relacions entre els grups humans i els animals (sedentarisme, tancaments en corrals, etc.) van propiciar la propagació i la transmissió de noves malalties o zoonosis a les poblacions humanes (rates, puces, pesta negra, etc.), moltes de les quals segueixen actives actualment i han estat protagonistes de calamitosos fets històrics. Aquesta sessió inclourà tant la presentació de nous resultats, com els últims avenços metodològics i analítics, integrant anàlisis histològics, morfomètrics , biomecànics, paleomoleculars i també l'ús de nous recursos digitals en el registre i l'anàlisi de les dades.

Presentacions orals

La presentació oral de las comunicacions tindrà una durada màxima de 10 minuts amb el suport de presentació en PowerPoint.


Presentació dels pòsters

Els pòsters es presentaran en format DINA 0 (mesures màximes: 120 cm d'alt x 85 cm d'ample) amb maquetació lliure.

En el moment de l'arribada, s'hauran d'entregar a la recepció, per tal que puguin ser exposats durant tots els dies de la celebració del congrés.

 S'ha previst la presentació oral de los pòsters, que tindrà una durada màxima de 3 minuts i es podrà acompanyar amb la presentació de 2-3 diapositives en PowerPoint.


Presentació dels resums

Els resums de les comunicacions i dels pòsters han d'anar encapçalats amb un títol, tenir un màxim de 300 paraules, incloure entre 4-6 paraules clau, el nom dels i les autores, les institucions de filiació, l'adreça institucional i les adreces electròniques corresponents. Cal designar un/a autor/a de contacte.

El resum es pot presentar en català o castellà, amb traducció a l'anglès.

 El comitè científic del congrés revisarà i validarà els resums presentats.

Normes dels / de les ponents

Tant les ponències, les comunicacions orals com els pòsters, es presentaran preferentment en castellà, tot i que també es podran presentar en català i en anglès.

Si és necessari, s'acceptaran comunicacions en altres idiomes com el portuguès, l'italià o el francès, però no disposarem de servei de traducció.

Es prega a aquells i aquelles comunicants que no presentin en espanyol, que facin l'esforç de parlar lentament i de manera clara, i tinguin en compte un auditori l'idioma del qual pot no ser el català o l'anglès.

Normes de publicació

Els treballs presentats en el congrés es publicaran en un llibre d'actes editat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). La publicació està prevista per 2023.

 Durant els dies de celebració del congrés es comunicarà la data límit d'entrega dels originals, així com les normes per a la publicació de les comunicacions i pòsters.