Inscripció rebuda

Per tal de formalitzar la inscripció, heu de fer el pagament del total a:


IBAN: ES35 2100 1068 8302 0007 5499

BIC: CAIXESBBXXX

Recordeu enviar a tesoreria@congresopaleopatologia.com el justificant de pagament i el document acreditatiu de tarifa reduïda en cas que hagueu escollit aquesta opció.